Sihtasutuse toetamine

Kaasaegse Kooli Sihtasutus aitab kaasa Tallinna Inglise Kolledži tegevusele Eesti haridusmaastiku eestvedajana. Kooli pidevat innovatsiooni, kaasaegsete õppeprogrammide juurutamist, laiapõhjalist võõrkeelte õpet ning erinevaid õpikeskkonna tugi- ja toetustegevusi on võimaldanud ellu viia teiste seas ka lapsevanemate rahaline abi sihtasutuse kaudu.

Kooli õpilaste ja kogukonna huve silmas pidades pöördub sihtasutus teie poole, palvega toetada meie tegevust. Ülevaade tegevussuundadest on leitav meie alamlehelt siit.


2017/2018 õppeaasta toetuste kogumine algas 2017. a juulis. Juba neljandat õppeaastat on kooli lapsevanematest klassiesindajate poolt kokkulepitud toetuse soovituslik summa 400 eurot õppeaastas, iga koolis õppiva õpilase kohta. Ülekande teostanud isikul on 2017. aastal tehtud ülekannete eest võimalik esitleda automaatselt taotlus tulumaksu tagastamisele 2018. a alguses, juhul kui maksekorralduse selgituses on kirjas sõna annetus.

Kaasaegse Kooli Sihtasutus koostöös Tallinna Inglise Kolledžiga väärtustab kõrgelt solidaarsust, üksteise aitamist ja toetamist. Koolis õpib lapsi ka peredest, kelle majanduslikud võimalused on piiratud ning kes on sellest sihtasutusele teada andnud. Sihtasutus on väga tänulik, kui leiate võimaluse toetada solidaarsuse printsiibil ka nende laste õpinguid, annetades võimalusel  summa, mis on soovituslikust rahalisest väärtusest suurem.

Sihtasutus võib avaldada toetuse maksjate kohta teavet klassi lapsevanemate esindajatele.